ТЕЛЕКРИТИКА

Кожен п’ятий вид тварин

Спеціально на конкурс: «Правозастосування та управління у лісовому секторі України - 2015»


Кожен п'ятий вид тварин і восьмий - рослин Червоної книги України зникає внаслідок вирубування лісів.

 

До третього видання Червоної книги України, виданого в 2009 році, входить 542 видів тваринного і 826 видів рослинного світу. Для кожного з видів вказано причини, що призводять до зменшення чисельності рідкісних видів. Ми проаналізували ці причини, щоби з'ясувати, яку роль у зменшенні біорізноманіття України відіграє лісове господарство.

 

Виявилося, що лісогосподарські заходи в різних формах призводять до зменшення чисельності 107 видів тваринного і 106 видів рослинного світу.

 

Причини, зазначені в Червоній книзі і пов'язані з лісогосподарською діяльністю, вельми різноманітні, це зумовлено відсутністю уніфікованого підходу до класифікації. Для спрощення аналізу розділимо їх на такі категорії: суцільні рубки (до яких віднесемо: знищення гірських лісів, заміна природних лісів штучними, скорочення площ букових та грабових лісів, зменшення площ дібров, знищення старих ділянок лісу, скорочення площі старих лісів, знищення ділянок старого заплавного лісу, вирубування старих ділянок лісу, зменшення площ та омолодження лісів, зменшення площ стиглих деревостанів, скорочення площ старих листяних лісів), вибіркові рубки (куди віднесемо вирубування старих дерев, порушення природної структури лісу, заміна природної структури лісів, зміна природної структури та густоти деревного покриву лісу, знищення підліску, вирубування старих дуплистих дерев) та не визначені за типом, коли не зрозуміло - вибіркові це чи суцільні рубки (лісозаготівля, вирубування лісів, санітарні рубки лісів, вирубування соснових лісів, інтенсивне лісокористування, вирубування лісів та чагарників, лісогосподарська діяльність, знищення лісів на прибережних ділянках, зміна біотопів (лісових), знищення гнізд під час рубок лісу, вирубування заплавних лісів, зростання об'ємів лісогосподарських робіт, зміни у породному складі лісів, вирубка байрачних лісів, інтенсивна експлуатація лісів).

 

Розгляньмо окремо тваринний і рослинний світи.

 

Чинники, що впливають на знищення рідкісних лісових видів тварин Червоної книги, розподіляються таким чином:

 

 

Варто зазначити, що тварини, причинами зникнення яких, згідно з Червоною книгою, є вибіркові рубки, так само можуть зникати і внаслідок суцільних рубок.

 

У найбільшій категорії - не визначених за типом рубок - велику частку складають санітарні рубки (з не підписаним типом - вибіркові вони чи суцільні). Якщо ж згрупувати рубки за походженням (санітарні та інші типи) незалежно від типу (вибіркові чи суцільні), отримаємо таку картину:

           

 

Стає очевидною величезна негативна роль санітарних рубок у процесі знищення біорізноманіття в лісах України, на що постійно звертають увагу науковці й природоохоронці.

 

На жаль, такий аналіз для рослинного світу дещо ускладнений, оскільки бракує детальних відомостей про типи рубок, унаслідок яких зникають ті чи інші види. Так, для абсолютної більшості видів зазначено: вирубування лісів або просто вирубування. Тому подібний аналіз стосовно рослин Червоної книги України дає таку картину:

 

 

З означеної вище причини для рослин неможливо провести аналіз за походженням рубок (санітарні чи інші типи).

 

Те ж іще більшою мірою стосується світу грибів, для 42 видів яких (із 109 присутніх у Червоній книзі, включно з лишайниками) вказана причина зникнення - як правило, просто «вирубування лісів», без зазначення деталей.

 

Проведення такого аналізу дозволяє дійти кількох висновків. По-перше, лісове господарство, передусім Державне агентство лісових ресурсів України, обов'язково мусить враховувати наявність рідкісних видів тварин, рослин і грибів при проведенні лісогосподарської діяльності, адже в разі нехтування ними ми ризикуємо втратити сотню видів тварин і півтори сотні видів рослин та грибів. Наразі, як відомо, лісгоспи обмежуються охороною рідкісних видів тільки на словах: в Інструкції з упорядкування лісового фонду України відсутні методичні рекомендації щодо пошуку цих видів, що є порушенням п. 9 ст. 46 Лісового кодексу України, який зобов'язує лісгоспи враховувати рідкісні види при проведенні лісовпорядкування.

 

Другий висновок випливає із великої ролі санітарних рубок у зникненні рідкісних видів. Це зайвий раз доводить необхідність зменшення обсягу санітарних рубок, у першу чергу на всіх територіях ПЗФ, а також у вікових лісах природного походження, які, як правило, є осередками біорізноманіття, та в інших лісах, важливих для збереження біорізноманіття. Важливо також обмежити рубки для ліквідації захаращення, зокрема, шляхом збільшення допустимої кількості мертвої деревини на одиницю площі.

 

Третій висновок цілком логічно випливає із недосконалості описів можливих причин зникнення видів: Червона книга має містити якомога повніший опис небезпек для кожного виду. Зазначення в якості причини «лісогосподарські роботи» або «рубки лісів», очевидно, недостатньо для ефективної охорони виду на території лісогосподарських підприємств. Для цього слід чітко сформувати вимоги, які типи рубок небажані для цього виду або в який період року небажано їх здійснювати. Адже Червона книга, згідно зі ст. 3 Закону України «Про Червону книгу України», є офіційним державним документом, який є основою для розроблення та реалізації програм, спрямованих на охорону рідкісних видів, а таке розпливчасте трактування причин неприпустиме для державного документа.

 

Слід завважити ще один момент. Крім санітарних рубок, існує ціла низка інших типів рубок, які можуть мати той самий характер, але дещо інші причини, й теж не належать до рубок головного користування - це лісовідновні рубки, рубки реконструкції, переформування, ландшафтні тощо. Вони рідко використовуються, але в разі заборони проведення санітарних рубок, наприклад, у місцях оселення рідкісних видів, можуть бути використані для обходу цієї заборони. Це слід пам'ятати при написанні вимог до охорони рідкісних видів у наступному виданні Червоної книги.

 

Таким чином, ефективна охорона представників Червоної книги України в межах лісового фонду неможлива без вирішення трьох озвучених проблем - прописування дієвого механізму врахування видів при лісовпорядкуванні, обмеження санітарних рубок та уточнення вимог охорони, для видів Червоної книги України.

 

Андрій Плига - зоолог, аспірант кафедри зоології ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Михайло Богомаз - зоолог, фотограф-анімаліст.

Главное в разделе

Дуся

Юрий Горбунов засмотрелся на обнаженную грудь Насти Каменских

Дуся

Эй, диджей, раскачай наш музей

Популярное на ТелекритикеДуся

Юрий Горбунов засмотрелся на обнаженную грудь Насти Каменских

Культура

5 причин посмотреть первый документальный фильм о Кузьме Скрябине

Дуся

Эй, диджей, раскачай наш музей

Дуся

Поклонники пожаловались на концерт Оли Поляковой в Одессе