ТЕЛЕКРИТИКА

У Раді зареєстровано законопроект, який вводить штрафи для ЗМІ за приховану політичну рекламу

20 серпня у Верховній Раді зареєстровано законопроект №2474а-1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження передвиборної агітації та протидії прихованій рекламі».

 

Ініціаторами проекту закону виступили народні депутати Ігор Луценко, Владислав Голуб, Ганна Гопко, Альона Шкрум, Олександр Черненко, Андрій Вадатурський, Оксана Юринець, Мустафа Найєм-Масі, Сергій Лещенко.

 

Ініціювали підготовку законопроекту «Телекритика», Інститут масової інформації (ІМІ), Незалежна асоціація телерадіомовників (НАМ). Крім народних депутатів до авторського колективу закону увійшли: шеф-редактор видання «Телекритика» Наталія Лигачова; виконавчий директор ІМІ  Оксана Романюк; виконавчий директор НАМ Катерина М'яснікова; заступник редактора «Телекритики» Галина Петренко; юрист ІМІ Роман Головенко;  керівник Центру адвокації та лобіювання НАМ Ольга Большакова.

 

Проектом закону передбачається внесення змін у Закони України «Про рекламу», «Про місцеві вибори» і в Кодекс України про адміністративні правопорушення.

 

У Закон України «Про рекламу» пропонується внести такі зміни:

 

- Заборонити розміщення у зовнішній рекламі «агітації, будь-якої інформації з метою спонукати голосувати за певного кандидата, партію або не голосувати за них, а також з метою привернути увагу до такого суб'єкта чи підтримати інтерес до нього». Агітація іншими засобами допускається лише в період з наступного дня після реєстрації відповідних кандидатів (списку кандидатів) на виборах і до останньої п'ятниці включно перед днем голосування на відповідних виборах.

 

- Заборонити розміщувати передвиборчу агітацію без позначки «політична реклама»: «Інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, в якому привертається увага до конкретної особи чи товару та який формує або підтримує обізнаність та інтерес глядачів (слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару,  є рекламою і має супроводжуватися виключно словом/фразою "Реклама" чи "На правах реклами"».

 

-  Заборонити у соціальній рекламі посилання  «на конкретний товар та/або його виробника, на  об'єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами, а також на будь-яке ім'я/найменування фізичної або юридичної особи, назву посади в юридичній особі (крім імені фізичної або родича такої особи, на користь якої проводиться збір коштів)».

 

У Законі України «Про місцеві вибори» передбачено наступні доповнення, що стосуються ЗМІ:

 

- Про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів місцева організація партії повідомляє у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції). У такий же строк відповідна інформації має бути опублікована на веб-сайті партії (місцевої організації партії), а за його відсутності - у друкованому засобі масової інформації, засновником якого є дана партія (її відповідна місцева організація), а також повідомлена засобам масової інформації в будь-який інший доступний спосіб. На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени відповідної територіальної виборчої комісії та представники засобів масової інформації.

 

- Про покладання нагляду за затриманням електронними ЗМІ Закону «Про місцеві вибори» на Нацраду: «Нагляд за дотриманням вимог цього Закону електронними (аудіовізуальними) засобами масової інформації при висвітленні ними виборчого процесу та застосування санкцій до них  здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення».

 

- Про вимоги до публікацій у ЗМІ, що стосуються виборів: «Кожен окремий новинний чи інший інформаційний матеріал засобу масової інформації, інформаційного агентства під час виборчої кампанії повинен сприяти плюралізму в її висвітленні й не може бути присвячений лише одному певному кандидату, партії (місцевій організації партії) - суб'єктові виборчого процесу чи висвітлювати позицію лише одного кандидата, партії. Дана норма не застосовується до випадків, коли щодо кандидата, партії (місцевої організації партії) - суб'єкта виборчого процесу вчинено діяння з ознаками злочину й до відповідної інформації є суспільний інтерес».

 

-Про вимогу надання телеканалами ефірного часу для виступу усім кандидатам:«Телерадіоорганізації, які мають намір поширювати передачі за участю кандидатів (дебати, дискусії, інтерв'ю тощо), зобов'язані надати можливість взяти участь у таких передачах кандидатам у депутати, що представляють всі місцеві організації партій, усім кандидатам на посади міських, селищних голів, що беруть участь у місцевих виборах відповідного рівня (до обласної, районної чи міської ради, міського або селищного голови) на території області (кількох областей), яким присвячені передачі. З цією метою телерадіоорганізація в однаковий спосіб не пізніше як за тиждень до початку виходу передачі надсилає пропозиції взяти участь у передачі (циклі передач) всім відповідним місцевих організаціям партій або відповідним кандидатам на посади селищних, міських голів  та розміщує вказану інформацію на своєму веб-сайті (своїй веб-сторінці) в мережі Інтернет. У пропозиції має зазначатися формат передачі та строк, упродовж якого необхідно надати згоду на участь у передачі».

 

- Про заборону журналістам, які висувають свої кандидатури на виборах, продовжувати працювати у якості ведучих, дикторів, коментаторів, журналістів-коментаторів: «Журналістам, які зареєстровані кандидатами на місцевих виборах, з моменту реєстрації (оголошення виборчою комісією про проведення повторного голосування стосовно кандидатів, одним з яких є журналіст) й до моменту закінчення голосування (повторного голосування) забороняється виконувати функції ведучого телевізійної програми, диктора, коментатора в телепередачі, журналіста, який коментує в кадрі певну подію в новинному чи інформаційному відеосюжеті».

 

-   Про визнання передвиборчої агітації рекламою: «На передвиборну агітацію поширюється законодавство про рекламу в частині загальних вимог до реклами, реклами на телебаченні, радіо, в пресі та на транспорті, вимог щодо захисту дітей. Реклама друкованого видання, телепередачі, яка містить зображення кандидатів чи згадування про них або про партії (місцеві організації партій) є також передвиборною агітацією».

 

-  Про обмеження часу мовлення на ТБ і радіо, відведеного на політичну рекламу: «Час мовлення, відведений на передвиборну агітацію на радіо та телебаченні, не може перевищувати 5 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної доби та 10 відсотків фактичного обсягу мовлення впродовж астрономічної години телерадіоорганізацією будь-якої форми власності (при  цьому до вказаних лімітів часу не зараховується час трансляції цілісного агітаційного матеріалу тривалістю більше 20 хвилин)».

 

-  Про звітність друкованих ЗМІ про розміщення політичної реклами: «Редакції друкованих засобів масової інформації всіх форм власності за письмовими запитами територіальної виборчої комісії, органів виконавчої влади у сфері контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів зобов'язані надавати їм інформацію про використання друкованих площ для розміщення агітаційних матеріалів, а в разі необхідності - надсилати їм копії відповідних угод, платіжних документів, а також публікації».

 

-  Про тривалість і умови розміщення політичної реклами на ТБ і радіо, зокрема - про заборону надання ефірного часу без відповідної угоди: ««Передвиборна агітація на радіо та телебаченні допускається лише за умов, що тривалість кожного матеріалу передвиборної агітації не повинна бути меншою за дві хвилини на телебаченні й одну хвилину на радіо, крім того, кожний агітаційний матеріал має бути об'єднаний одним сюжетом. Ефірний час за рахунок коштів виборчого фонду надається на підставі угоди, що укладається від імені місцевої організації партії розпорядником поточного рахунку її виборчого фонду, а від імені кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, старости - розпорядником відповідного виборчого фонду з телерадіоорганізацією будь-якої форми власності. Без укладення такої угоди та (або) у разі ненадходження коштів на рахунок телерадіоорганізації надання ефірного часу для ведення передвиборної агітації забороняється».

 

-  Про нагляд за виконанням Закону друкованими ЗМІ, який покладається на органи виконавчої влади, що опікуються захистом споживачів: «Нагляд за дотриманням вимог цього Закону друкованими засобами масової інформації щодо агітації, недопущення розповсюдження прихованої агітації здійснюють органи виконавчої влади у сфері контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів».

 

- Про можливість компенсації за витрачений ефірний час або друковану площу для оприлюднення відповіді кандидата:«Засіб масової інформації після оприлюднення відповіді має право вимагати від замовника передвиборної агітації, розповсюдження якої спричинило висунення вимоги про оприлюднення відповіді, компенсації за відповідно витрачений обсяг ефірного часу або друкованої площі».

 

У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонуються внести положення про штрафи для ЗМІ за приховану рекламу (джинсу): «Розповсюдження в засобах масової інформації реклами, яка не ідентифікована як така відповідно до вимог законодавства, зокрема під виглядом інформаційних, новинних матеріалів -  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб редакції або телерадіоорганізації - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

 

Автори  законопроекту пропонують також карати штрафами кандидатів і партії-порушники, які беруть участь у виборчому процесі: ««Порушення передбаченого законом порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням друкованих, електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації, розповсюдження в них прихованої агітації або надання переваги в інформаційних телерадіопередачах чи друкованих засобах масової інформації, в продукції інформаційного агентства будь-якому кандидату, політичній партії (блоку), місцевій організації партії,  їхнім передвиборним програмам власниками, посадовими чи службовими особами, творчими працівниками засобів масової інформації, інформаційних агентств -тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

 

Нагадаємо,  14 липня Верховна Рада ухвалила закон «Про місцеві вибори». За ухвалення в другому читанні та в цілому законопроекту № 2831-3, внесеного народними депутатами Вадимом Денисенком, Сергієм Алєксєєвим (обидва - «Блок Петра Порошенка»), Ігорем Поповим, Юрієм Чижмарем (обидва - Радикальна партія Олега Ляшка) та Оленою Ледовських («Народний фронт»), проголосували 257 народних депутатів.

 

Під час підготовки законопроекту до другого читання профільний комітет відхилив поправки низки народних депутатів щодо заборони політичної реклами на телебаченні, радіо та носіях зовнішньої реклами, щодо заборони передвиборної агітації в українських ЗМІ, де частка зарубіжної власності перевищує 50%, а також щодо чіткого відмежування політичної реклами від редакційних матеріалів. Водночас комітет врахував поправку народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Світлани Заліщук, за якою забороняється участь у передвиборній агітації громадян України через іноземні ЗМІ, що транслюються на територію України.

 

6 серпня стало відомо, що Петро Порошенко підписав закон «Про місцеві вибори».

 

На початку серпня на сайті Верховної Ради було оприлюднено текст і пояснювальну записку законопроекту №2474а про заборону політичної реклами, ініціаторами якого виступили керівник парламентської фракції «Самопоміч» Олег Березюк, народний депутат цієї ж фракції Єгор Соболєв, а також керівник фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко. У статті 1 пропонується заборонити  рекламу політичних партій в аудіовізуальних засобах масової інформації та на носіях зовнішньої реклами. Виключенням, як випливає із пункту 1 статті 2 законопроекту, є перевиборча агітація в аудіовізуальних ЗМІ, яка здійснюється за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються  для підготовки і проведення виборів.

 

Заборонено також використовувати як елемент реклами назву політичної партії та її символіку. Вказано також, що політична партія не може замовляти політичну рекламу через третіх осіб і не може бути спонсором програм в аудіовізуальних засобах масової інформації.

 

Стаття 2 передбачає  заборону  передвиборчої агітації політичних партій, кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати, депутати місцевих рад, кандидатів на  посади сільських, селищних, міських голів: з використанням аудіовізуальних засобів масової інформації (за винятком  перевиборчої агітації за рахунок і в межах коштів Державного бюджету України, що виділяються  для підготовки і проведення виборів) та з використанням носіїв зовнішньої реклами.

 

Політичну рекламу, яку поширюють у друкованому засобі масової інформації, має супроводжувати інформація про прізвище, ім'я (всі власні імена), по батькові (за явності) або найменування замовника поширення такої політичної реклами. При цьому політична реклама в друкованому ЗМІ має бути чітко відокремлена від іншої інформації, у тому числі від іншої реклами, і розміщена під рубрикою «Перевиборча агітація».

 

 «Телекритика»

 

Главное в разделе

Бизнес

Сексизм в эфире украинского ТВ

Дуся

Алексей Дурнев станет доктором

Популярное на ТелекритикеБизнес

Сексизм в эфире украинского ТВ

Дуся

Алексей Дурнев станет доктором

Бизнес

Сергей Гришин стал заместителем главреда «РБК-Украина»

Дуся

Украинский блогер публично высмеял митингующих